Wet die je NIET Wilt2023-05-10T13:02:06+02:00
Wet die je NIET Wilt Publieke Gezondheid Pandemiewet of Staatsgreep. Wetsvoorstel voor de nieuwe WPG behandeld in de Eerste Kamer.

Vanaf 17 januari 2023 wordt het wetsvoorstel voor de nieuwe WPG behandeld in de Eerste Kamer. De Tweede Kamer heeft voor het merendeel niet goed opgelet, want er zijn hele goede redenen waarom we déze „pandemiewet” niet moeten willen, als rechtsstaat en vrijheid ons lief zijn.

Op deze website:
Wordt uitgelegd waarom
– wat is gewijzigd, nationaal en internationaal
– wat is er hiermee allemaal mogelijk
– hoe zou een pandemiedreiging wel verantwoord kunnen worden gepareerd?

Houden wij bij hoe Senatoren uit de Eerste Kamer zullen gaan stemmen
Vindt u voorbeeldbrieven om aan uw Eerste Kamerleden te sturen.

En natuurlijk houden we u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen over deze mogelijk grootste constitutionele dreiging sinds mensenheugenis

Wat is de noodzaak voor een pandemiewet?

Wet die je NIET Wilt Publieke Gezondheid Pandemiewet of Staatsgreep. Wetsvoorstel voor de nieuwe WPG behandeld in de Eerste Kamer.

Onder welke beperkingen zou een pandemiewet moeten vallen en was er wel een noodzaak voor een gewijzigde wet? Wat zou er zónder noodverordeningen en noodwetten zijn gebeurd met de epidemie?

Met kennis van nu, maar ook destijds vroeg in 2020, is het duidelijk: de uitbraak en bestendiging in de bevolking volgde een natuurlijk verloop en werd slechts minimaal beïnvloed door dat wat door proponenten maatregelen worden genoemd. Met andere woorden, de uitbraak was zelflimiterend en bij de zomer van 2020 al beneden epidemische proporties.

De rol van de PCR-test waarvan de testwaarden niet openbaar gemaakt worden, bij het kunstmatig prolongeren van de epidemische toestand gedurende enkele jaren, is hierbij niet te onderschatten. De bestuursrechter heeft geoordeeld dat de testwaarden geopenbaard moeten worden, maar de minister ging in Hoger Beroep en vindt dat a) PCR testwaarde (Ct) medisch niet relevant is en b) dat hij de testlaboratoria niet kan dwingen om die data vrij te geven. Een ultieme poging dus om de waarheid omtrent testwaarden te verduisteren. Uitspraak van de Raad van State volgt begin maart 2023, 6 weken na de zitting.

Actueel Nieuws

Bezoek de publieke Tribune, tegen de Pandemiewet

By |10 mei 2023|

Bezoek de publieke Tribune, tegen de Pandemiewet Oproep, laat je zien in de Eerste Kamer! Op 15/16 mei debatteert de Eerste Kamer over de Pandemiewet, die de grootste acute dreiging voor onze vrijheid vormt van dit moment. Wat velen van ons nog als onwerkelijk voorkomt, is dat deze wet brede steun heeft [...]

Wet die je NIET Wilt Publieke Gezondheid Pandemiewet of Staatsgreep. Wetsvoorstel voor de nieuwe WPG behandeld in de Eerste Kamer.

Toelichting: Een gevoelde “dreiging” van een pandemische situatie is afdoende voor de A1-status. De adviezen van OMT en RIVM komen “op bestelling” tot stand, zoals onlangs bleek uit Wob-documenten. De alomaanwezige invloed van de NCTV (Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) bleek eveneens uit Wob-documenten. ‘Onzin mag’ slaat op arbitraire en niet geëvalueerde maatregelen waarvoor als enige grond wordt aangevoerd dat zij effectief zijn gebleken “als onderdeel van een pakket aan maatregelen” die al eerder zijn toegepast. Het ontbreken van rechtsbescherming slaat met name op de collectieve maatregelen die worden opgelegd aan mensen die – ongeacht of zij ziek en besmettelijk zijn – nadelige effecten ondervinden en daarvoor praktisch gesproken bij geen enkele rechter terecht kunnen.

Een andere benaming voor deze wet zou ook kunnen zijn “de splijtingswet”. Dat slaat op de uitvoerende taak die bij horeca-ondernemers, scholen, werkgevers enzovoorts komen te liggen bij de handhaving van maatregelen, met de duidelijke maatschappelijke splijting waarvan we in de afgelopen jaren een voorproefje hebben meegemaakt.

Ook werken alle maatregelen als een soort hefboom richting vaccinatie en is daarmee de de-facto vaccinatieplicht, vurig bepleit vanuit Raad van State en andere instanties, dicht benaderd.

Voor wie almacht en repressie het uiteindelijke doel zijn, is deze wet een ideaal middel.

Ga naar de bovenkant